Relatie en gezin
85 EUR incl. BTW
Kinderen: adoptie, omgangsrecht met kinderen, onderhoudsplicht, verantwoordelijkheid
Onbekwaamheid - bewind
Samenwonen
Schenken en erven
Trouwen en scheiden
Wonen en vastgoed
85 EUR incl. BTW
Een woning bouwen of verbouwen
Een handelshuis huren of verhuren
Een woning, appartement of studentenkamer, garage,... huren of verhuren
Een woning of appartement kopen of verkopen
Leven in een mede-eigendom
Problemen met buren
Vastgoedmakelaars
Verzekeringen
Consumenten en geldproblemen
85 EUR incl. BTW
Problemen met de banken
Geconfronteerd met een beslag
Iets kopen of verkopen als consument
Onderwijsrecht – betwisting schoolresultaten
Online aankopen en verkopen
Reiscontracten
Schulden
Verzekeringen
Ongevallen en schade
85 EUR incl. BTW
Aansprakelijkheid voor uzelf, uw kinderen, uw dieren, uw bezittingen
Letselschade
Medische aansprakelijkheid
Schade aan onroerende goederen
Schade aan roerende goederen
Verzekeringen
Verkeer
85 EUR incl. BTW
Alcohol in het verkeer
Ik ben gedagvaard voor de politierechtbank
Ongevallen en aansprakelijkheid
Rijbewijs
Slachtoffers van verkeersongevallen
Snelheidsovertredingen
Ik ben veroordeeld door de politierechtbank
Strafrecht
85 EUR incl. BTW
Slachtoffer van een misdrijf
Verdachte van een misdrijf
Verschijnen voor de Correctionele rechtbank
Verschijnen voor de Politierechtbank voor verkeersinbreuken
Asiel en immigratie
85 EUR incl. BTW
Asiel
Nationaliteit
Visum, verblijfsvergunningen
Procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Sportrecht
85 EUR incl. BTW
Aansprakelijkheid
Auteursrechten en intellectuele rechten
Contractuele problemen
Depot merken oa familienaam sporter
Doping
Sponsordossier
Sportarbeidsovereenkomsten
Tuchtrecht
Vennootschappen en verenigingen
121 EUR incl. BTW
Een vennootschap oprichten
Geschillen tussen aandeelhouders
Het besturen van de vennootschap
Overnames en fusies
Stichting oprichten en beheren
VZW oprichten en beheren
Werken en tewerkstellen
121 EUR incl. BTW
Werken als ambtenaar
Arbeidsongevallen
Ontslag
Rechten en plichten van de werkgever
Problemen met sociale inspectie
Werken als werknemer / werknemers te werk stellen
Werkloosheid
Werken als zelfstandige / werken met zelfstandigen
Ziekte en invaliditeit
Ondernemen
121 EUR incl. BTW
Bank en krediet
Distributie: agentuur, concessies, franchising
Facturen betalen en betaald krijgen
Handelscontracten – algemene voorwaarden
Handelshuur en popup
ICT en informatica – GDPR
Intellectuele eigendom: merken, auteursrechten, patenten en octrooien
Internationale handel
Problemen met leveranciers
Marktpraktijken – oneerlijke concurrentie
Mededinging
Ondernemingen in moeilijkheden: concordaat
Overdracht handelszaak
Vervoersrecht
Fiscaliteit
121 EUR incl. BTW
BTW
Douanerechten
Lokale en regionale belastingen
Onroerende voorheffing
Personenbelastingen
Problemen met fiscale controle
Vennootschapsbelastingen
Overheid
121 EUR incl. BTW
Ambtenaren
Bouwmisdrijven – stilleggen van werken – herstelvorderingen
Bouwvergunning bekomen en aanvechten
Overheidscontracten – openbare aanbestedingen
Milieurecht
Onteigening en planschade
Procedures voor de Raad van State